Privātuma politika
Instagram_LV


Colgate Instagram konkursa “Smile ON!” noteikumi.


 1. Konkursu ar tematiku “Smile ON!” (turpmāk – Konkurss) organizē SIA ADgett, juridiskā adrese: Vagonu iela 35-12, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Konkursa organizētājs).
 2. Konkursa norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) nosaka Konkursa organizētājs un noteikumi ir saistoši visiem Konkursa dalībniekiem.
 3. Konkurss norisinās no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. martam. Dalībnieki var pieteikties dalībai Konkursā no 2020. gada 1. marta plkst. 00:00 līdz 2020. gada 31. martam plkst. 23:59.
 4. Konkursa norises kārtība:
  1. Konkursā var piedalīties fiziskas personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām ir aktīvs, atvērts (public) Instagram profils, tas ir, ikviens var redzēt Instagram lietotāja profilu ar tajā ievietotajām fotogrāfijām.
  2. Konkursā nav tiesīgi piedalīties Konkursa organizētājs SIA ADgett, kā arī konkursā iesaistītās trešās puses - sadarbības partneri mārketinga un ar izvēli saistītajos procesos. Kā arī Konkursa organizētāja, Izpildītāja un trešo pušu darbinieki, ģimenes locekļi.
  3. Konkursa laikā no 2020. gada 1. marta plkst. 00:00 līdz 2020. gada 31. martam plkst. 23:59 dalībnieks savā Instagram profilā pievieno fotogrāfijas, kurās viņš lepojas ar savu smaidu un lietām, kas liek smaidīt– ar vietām, ar panākumiem, ar notikumiem, ar saviem mīluļiem.
  4. Lai piedalītos Konkursā, dalībniekam, publiskojot fotogrāfiju, tai jāpievieno mirkļbirka #SmileOnLatvia un jāatzīmē kāds no saviem draugiem ar funkciju @(drauga konta nosaukums). Drauga kontam jābūt atvērtam (public).
  5. Ja dalībnieks Konkursa norises laikā dzēš fotogrāfiju vai dzēš savu Instagram profilu, dalība Konkursā tiek anulēta.
 5. Viens Konkursa dalībnieks drīkst ievietot un mirkļbirkot, atzīmējot savus draugus savā Instagram profilā neierobežotu skaitu fotogrāfiju. Visām augšupielādētajām fotogrāfijām ir jābūt atšķirīgām.
 6. Fotogrāfija, kas tiek publicēta ar mirkļbirku #SmileOnLatvia, jābūt kvalitatīvai. Izplūdušas, miglainas, neskaidras fotogrāfijas, netiks apstiprinātas dalībai Konkursā. Fotogrāfijai jāatbilst Konkursa tematikai, tā nevar saturēt cieņu aizvainojošas, neslavu ceļošas, diskriminējošas, naidu kurinošas vai citādi pretlikumīgas ainas vai saturēt informāciju, kas jebkādā negatīvā veidā var ietekmēt Konkursa organizētāju un tā sadarbības partneru un klientu reputāciju.
 7. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs dalībai Konkursā izmantot tikai viņa paša uzņemtu fotogrāfiju, tādejādi nodrošinot, ka izmantotā fotogrāfija nepārkāpj trešo personu autortiesības. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par jebkuru prasību vai pretenziju, ko ceļ trešā persona saistībā ar tās intelektuālā īpašuma izmantošanu dalībai Konkursā.
 8. Konkursa dalībnieks, augšupielādējot fotogrāfiju Instagram profilā, pievienojot tai mirkļbirkas #SmileOnLatvia un atzīmējot savu draugu, apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursa noteikumiem.
 9. Konkursa balvās ir 4gb. MyKronoz ZeFit4HR viedās aproces, kuras tiks dāvātas pēc Konkursa organizatora izvēles atbilstošāko un iedvemojošāko fotogrāfiju īpašniekiem:
  1. 1gb. viedā aproce, izvēloties no publicētajām fotogrāfijām laikā posmā 1. – 8. martam. 2020. gadā.
  2. 1gb. viedā aproce, izvēloties no publicētajām fotogrāfijām laikā posmā 9. – 15. martam.. 2020. gadā.
  3. 1gb. viedā aproce, izvēloties no publicētajām fotogrāfijām laikā posmā 16. – 22. martam. 2020. gadā.
  4. 1gb. viedā aproce, izvēloties no publicētajām fotogrāfijām laikā posmā 23. – 31. martam. 2020. gadā.
 10. Balvu ieguvēji tiks noteikti 3 darba dienu laikā pēc minēto periodu beigām, informējot ar personisku ziņu uz balvas ieguvēja Instagram kontu.
 11. Balva laimētājam jāsaņem 15 darba dienu laikā no ziņas nosūtīšanas par balvas iegūšanu, ziņā minētajā adresē.
 12. Konkursa organizators nesedz ar balvas saņemšanu saistītos papildus izdevumus, kas var rasties laimētājam, piemēram, maksājumu pakalpojumu, transporta pakalpojumu vai telefona sarunu izmaksas.
 13. Konkursa organizētājs ir tiesīgs neizsniegt laimestu gadījumos, kad Konkursa dalībnieks nav ievērojis Noteikumus vai dalībnieka sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza.
 14. Konkursa dalībnieks, augšupielādējot fotogrāfiju dalībai Konkursā, apliecina Konkursa organizētājam, ka ir vismaz 18 gadus vecs, ka piekrīt savu personas datu apstrādei (foto attēla un Instagram profila lietotāja informācijas) un ir saņēmis trešo personu, ja tādas ir redzamas fotogrāfijā, piekrišanu to personas datu (foto attēlu) apstrādei, ko veiks Konkursa organizētājs saistībā ar Konkursu.
 15. Ar jautājumiem par Konkursa norisi vai laimestu saņemšanu Konkursa dalībnieki var vērsties pie Konkursa organizatora, rakstot uz e-pastu data@adgett.com līdz 2020. gada 17. aprīlim.
 16. Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no vai saistībā ar Konkursu, šiem Noteikumiem vai to pārkāpumu tiks risināts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas likumus.
 17. Nepārvaramas varas gadījumā, kā arī nepareizas rīcības vai Konkursa Noteikumu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā Konkursa organizatoram ir vienpusējas tiesības pārtraukt Konkursu un / vai nepiešķirt balvu, nekavējoties paziņojot par to Konkursa noteikumu lapā www.registertowin.eu.
 18. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Konkursu ir tikai informatīvs raksturs. Konkursa organizētājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji veikt izmaiņas šajos Noteikumos, publicējot informāciju par izmaiņām mājaslapā www.registertowin.eu.