Privātuma politika
MaxOut_MaximaLV

Colgate Instagram konkursa “MaxOut!” noteikumi.

 • Konkursu ar tematiku “MaxOut!” (turpmāk – Konkurss) organizē SIA ADgett, juridiskā adrese: Vagonu iela 35-12, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Konkursa organizētājs).
 • Konkursa norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) nosaka Konkursa organizētājs un noteikumi ir saistoši visiem Konkursa dalībniekiem.
 • Konkurss norisinās no 2020. gada 19. maija līdz 2020. gada 1. jūnijam. Dalībnieki var pieteikties dalībai Konkursā no 2020. gada 19. maija plkst. 00:00 līdz 2020. gada 1. jūnijam plkst. 23:59.
 • Konkursa norises kārtība:
 • Konkursā var piedalīties fiziskas personas, kas sasniegušas 13 gadu vecumu un kurām ir aktīvs, atvērts (public) Instagram profils, tas ir, ikviens var redzēt Instagram lietotāja profilu ar tajā ievietotajām fotogrāfijām.
 • Konkursā nav tiesīgi piedalīties Konkursa organizētājs SIA ADgett, kā arī konkursā iesaistītās trešās puses - sadarbības partneri mārketinga un ar izvēli saistītajos procesos. Kā arī Konkursa organizētāja, Izpildītāja un trešo pušu darbinieki, ģimenes locekļi.
 • Konkursa laikā no 2020. gada 19. maija plkst. 00:00 līdz 2020. gada 1. jūnijam plkst. 23:59 dalībnieks savā Instagram profilā pievieno fotogrāfijas ar savu “MaxOut!” mirkli, lietām, kas rada sajūsmu un ļauj sajust dzīves prieku.
 • Lai piedalītos Konkursā, dalībniekam, publiskojot fotogrāfiju, tai jāpievieno mirkļbirkas #ColgateMaxOut un #MaximaLV.
 • Ja dalībnieks Konkursa norises laikā dzēš fotogrāfiju vai dzēš savu Instagram profilu, dalība Konkursā tiek anulēta.
 • Viens Konkursa dalībnieks drīkst ievietot un mirkļbirkot neierobežotu skaitu bilžu. Visām augšupielādētajām fotogrāfijām ir jābūt atšķirīgām.
 • Fotogrāfija, kas tiek publicēta ar mirkļbirkām #ColgateMaxOut un #MaximaLV jābūt kvalitatīvām. Izplūdušas, miglainas, neskaidras fotogrāfijas, netiks apstiprinātas dalībai Konkursā. Fotogrāfijai jāatbilst Konkursa tematikai, tā nevar saturēt cieņu aizvainojošas, neslavu ceļošas, diskriminējošas, naidu kurinošas vai citādi pretlikumīgas ainas vai saturēt informāciju, kas jebkādā negatīvā veidā var ietekmēt Konkursa organizētāju un tā sadarbības partneru un klientu reputāciju.
 • Konkursa dalībnieks ir tiesīgs dalībai Konkursā izmantot tikai viņa paša uzņemtu fotogrāfiju, tādejādi nodrošinot, ka izmantotā fotogrāfija nepārkāpj trešo personu autortiesības. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par jebkuru prasību vai pretenziju, ko ceļ trešā persona saistībā ar tās intelektuālā īpašuma izmantošanu dalībai Konkursā.
 • Konkursa dalībnieks, augšupielādējot fotogrāfiju Instagram profilā, pievienojot tai mirkļbirkas #ColgateMaxOut un #MaximaLV, apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursa noteikumiem.
 • Konkursa balvās ir 2gb. Beats Solo3 bezvadu austiņas, kuras tiks dāvātas pēc Konkursa organizatora izvēles atbilstošāko un iedvemojošāko fotogrāfiju īpašniekiem:
 • 1gb. bezvadu austiņas, izvēloties no publicētajām fotogrāfijām laikā posmā 19. – 25. maijam 2020. gadā.
 • 1gb. bezvadu austiņas, izvēloties no publicētajām fotogrāfijām laikā posmā 26. maija – 1. jūnijam 2020. gadā.
 • Balvu ieguvēji tiks noteikti 3 darba dienu laikā pēc minēto periodu beigām, informējot ar personisku ziņu uz balvas ieguvēja Instagram kontu. Balvu ieguvēji netiks publiskoti.
 • Balva laimētājam jāsaņem 15 darba dienu laikā no ziņas nosūtīšanas par balvas iegūšanu, ziņā minētajā adresē.
 • Konkursa organizators nesedz ar balvas saņemšanu saistītos papildus izdevumus, kas var rasties laimētājam, piemēram, maksājumu pakalpojumu, transporta pakalpojumu vai telefona sarunu izmaksas.
 • Konkursa organizētājs ir tiesīgs neizsniegt laimestu gadījumos, kad Konkursa dalībnieks nav ievērojis Noteikumus vai dalībnieka sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza. Konkursa organizators ir pilnvarots neapbalvot nevienu dalībnieku noteiktajā periodā, gadījumā, ja neviena no fotogrāfijām neatbilst organizētāja personiskajiem priekšstatiem par atbilstību Noteikumiem. Šādā gadījumā Konkursa organizators var balvu piešķirt citam dalībniekam no cita reģistrācijas perioda, apbalvojot vairākus dalībniekus viena perioda ietvaros, bet nemainot kopējo balvu skaitu akcijas ietvaros.
 • Konkursa dalībnieks, augšupielādējot fotogrāfiju dalībai Konkursā, apliecina Konkursa organizētājam, ka ir vismaz 13 gadus vecs, ka piekrīt savu personas datu apstrādei (foto attēla un Instagram profila lietotāja informācijas) un ir saņēmis trešo personu, ja tādas ir redzamas fotogrāfijā, piekrišanu to personas datu (foto attēlu) apstrādei, ko veiks Konkursa organizētājs saistībā ar Konkursu.
 • Ar jautājumiem par Konkursa norisi vai laimestu saņemšanu Konkursa dalībnieki var vērsties pie Konkursa organizatora, rakstot uz e-pastu data@adgett.com līdz 2020. gada 19. jūnijam.
 • Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no vai saistībā ar Konkursu, šiem Noteikumiem vai to pārkāpumu tiks risināts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas likumus.
 • Nepārvaramas varas gadījumā, kā arī nepareizas rīcības vai Konkursa Noteikumu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā Konkursa organizatoram ir vienpusējas tiesības pārtraukt Konkursu un / vai nepiešķirt balvu, nekavējoties paziņojot par to Konkursa noteikumu lapā www.registertowin.eu.
 • Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Konkursu ir tikai informatīvs raksturs. Konkursa organizētājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji veikt izmaiņas šajos Noteikumos, publicējot informāciju par izmaiņām mājaslapā www.registertowin.eu.